เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp
ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ก.พ. 67  2/67 : เชิญประชาชนชาวอำเภอน้ำโสมทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน วันที่ 26 ก.พ. 2567
21 ก.พ. 67  1/67 : ขายทอดตลาดพัสดุ
25 ธ.ค. 66  41/66 : แผนทางการเงินการคลัง (Planfin) ปี 2567
19 ก.ย. 66  37/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มิ.ย. 66  27/66 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
23 มิ.ย. 66  25/66 : แผนทางการเงินการคลังครึ่งปีหลัง (Planfin) ปี 2566
24 ม.ค. 66  8/66 : แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในสังกัดสำนักงานประทรวงสาธารณสุข
26 ธ.ค. 65  22/65 : นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกํานัลจากการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลน้ำโสม
29 พ.ย. 65  21/65 : แผนปฏิบัติราชการ ปี 2566
18 พ.ย. 65  20/65 : แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 2566
25 ก.ย. 66  39/66 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
8 ก.ย. 66  36/66 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
8 ก.ย. 66  35/66 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
4 ส.ค. 66  33/66 : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้าง(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
3 ส.ค. 66  32/66 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
3 ส.ค. 66  31/66 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
6 ก.ค. 66  30/66 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ยามรักษาการณ์) 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 4 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
6 ก.ค. 66  29/66 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
28 มิ.ย. 66  28/66 : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
26 มิ.ย. 66  26/66 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
10 ต.ค. 66  40/66 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖)
20 ก.ย. 66  38/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ 2567
8 ก.ย. 66  34/66 : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.พ. 66  15/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.พ. 66  14/66 : ประกวดราคาซื้อ ซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลบด้วยซิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2 ก.พ. 66  12/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื่อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
25 ม.ค. 66  10/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 66  9/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
12 ม.ค. 66  6/66 : ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนึ่ง ทรงกระบอกชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 66  5/66 : ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้ืนที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
Download  แนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
Download  ระเบียบว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 16 พค.2566
Download  ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสายงานลูกจ้างประจำและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
Download  มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Download  แจ้งระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ.2565
Download  ระเบียบการใช้ตราสัญลักษณ์เนื่องในงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 130 ปี
Download  มาตรการสำคัญเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต
Download  แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
ลิงค์ Banner
dhdc
ติดตามทารกแรกเกิด
คืนข้อมูล
dmht
family care
สำหรับเจ้าหน้าที่
r506
แผนไทย
copd
isancascap
oppp2010
จองรถ
จองห้องประชุม
แบบสอบถาม HA survey
ระบบ backoffice
เว็บหน่วยงาน
สสจ อุดร
สสอ น้ำโสม
สปสช เขต8

Copyright@2015 รพ.น้ำโสม
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 3.439 วินาที

ขึ้นด้านบน