เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp
ข่าวประชาสัมพันธ์
11 มิ.ย. 67  13/67 : ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมคัดเลือกและประกวดผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
15 พ.ค. 67  10/67 : นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลน้ำโสม
15 พ.ค. 67  9/67 : ประกาศโรงพยาบาลน้ำโสม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน
4 เม.ย. 67  6/67 : ประกาศและประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน
23 ก.พ. 67  2/67 : เชิญประชาชนชาวอำเภอน้ำโสมทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน วันที่ 26 ก.พ. 2567
21 ก.พ. 67  1/67 : ขายทอดตลาดพัสดุ
25 ธ.ค. 66  41/66 : แผนทางการเงินการคลัง (Planfin) ปี 2567
19 ก.ย. 66  37/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มิ.ย. 66  27/66 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
23 มิ.ย. 66  25/66 : แผนทางการเงินการคลังครึ่งปีหลัง (Planfin) ปี 2566
29 พ.ค. 67  12/67 : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
27 พ.ค. 67  11/67 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
15 พ.ค. 67  8/67 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ 2 อัตรา
20 มี.ค. 67  5/67 : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
15 มี.ค. 67  4/67 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งวิชาชีพ
8 มี.ค. 67  3/67 : ประกาศโรงพยาบาลน้ำโสม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
25 ก.ย. 66  39/66 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
8 ก.ย. 66  36/66 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
8 ก.ย. 66  35/66 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
4 ส.ค. 66  33/66 : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้าง(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
19 เม.ย. 67  7/67 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
10 ต.ค. 66  40/66 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖)
20 ก.ย. 66  38/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ 2567
8 ก.ย. 66  34/66 : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.พ. 66  15/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.พ. 66  14/66 : ประกวดราคาซื้อ ซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลบด้วยซิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2 ก.พ. 66  12/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื่อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
25 ม.ค. 66  10/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 66  9/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
12 ม.ค. 66  6/66 : ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนึ่ง ทรงกระบอกชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
Download  แนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
Download  ระเบียบว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 16 พค.2566
Download  ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสายงานลูกจ้างประจำและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
Download  มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Download  แจ้งระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ.2565
Download  ระเบียบการใช้ตราสัญลักษณ์เนื่องในงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 130 ปี
Download  มาตรการสำคัญเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต
Download  แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
ลิงค์ Banner
dhdc
ติดตามทารกแรกเกิด
คืนข้อมูล
dmht
family care
สำหรับเจ้าหน้าที่
r506
แผนไทย
copd
isancascap
oppp2010
จองรถ
จองห้องประชุม
แบบสอบถาม HA survey
ระบบ backoffice
เว็บหน่วยงาน
สสจ อุดร
สสอ น้ำโสม
สปสช เขต8

Copyright@2015 รพ.น้ำโสม
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.018 วินาที

ขึ้นด้านบน