เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp
ข่าวประชาสัมพันธ์
19 มี.ค. 62  16/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1 มี.ค. 62  9/62 : ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
29 ม.ค. 62  6/62 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 ม.ค. 62  5/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ม.ค. 62  2/62 : ประกวดราคาซื้อตู้อบสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
4 ม.ค. 62  1/62 : เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ธ.ค. 61  19/61 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26 ธ.ค. 61  18/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
19 ธ.ค. 61  12/61 : แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลน้ำโสม
11 ธ.ค. 61  11/61 : ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (e-bidding)

ข่าวประกาศทั้งหมด

ต่อต้านทุจริต

 

เอกสารเผยแพร่
บทความ

อ่านทั้งหมด
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
นายแพทย์กังวาล วงศ์รัศมีเดือน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
ลิงค์ Banner
dhdc
ติดตามทารกแรกเกิด
คืนข้อมูล
dmht
family care
สำหรับเจ้าหน้าที่
r506
แผนไทย
copd
isancascap
oppp2010
จองรถ
จองห้องประชุม
ระบบรายงานความเสี่ยง
แบบสอบถาม HA survey
เว็บหน่วยงาน
สสจ อุดร
สสอ น้ำโสม
สปสช เขต8

Copyright@2015 โรงพยาบาลน้ำโสม
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.075 วินาที

ขึ้นด้านบน