เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

17/61 : ดัชนีความโปร่งใส 1 EB2 มาตราในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
21 ธันวาคม 2561 16:49   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 1285  

ดัชนีความโปร่งใส 1 EB2 มาตราในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขึ้นด้านบน