เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp
ข่าวประชาสัมพันธ์
24 ม.ค. 66  8/66 : แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในสังกัดสำนักงานประทรวงสาธารณสุข
26 ธ.ค. 65  22/65 : นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกํานัลจากการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลน้ำโสม
29 พ.ย. 65  21/65 : แผนปฏิบัติราชการ ปี 2566
18 พ.ย. 65  20/65 : แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 2566
15 พ.ย. 65  19/65 : แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำโสม
15 พ.ย. 65  18/65 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลน้ำโสม
1 ก.ย. 65  13/65 : สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว”
14 ก.พ. 65  5/65 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
13 ม.ค. 65  1/65 : การเตรียมการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 HI,CI
17 ธ.ค. 64  26/64 : แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ 2565
27 ม.ค. 66  11/66 : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
13 ม.ค. 66  7/66 : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
11 ม.ค. 66  7/66 : ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
5 ม.ค. 66  3/66 : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
5 ม.ค. 66  2/66 : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
5 ม.ค. 66  1/66 : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงโรงพยบาลยน้ำโสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
3 พ.ย. 65  17/65 : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
27 ต.ค. 65  16/65 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
27 ต.ค. 65  15/65 : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
10 ต.ค. 65  14/65 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ
25 ม.ค. 66  10/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 66  9/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
12 ม.ค. 66  6/66 : ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนึ่ง ทรงกระบอกชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 66  5/66 : ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้ืนที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 66  4/66 : ประกาศประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
27 ก.ค. 65  10/65 : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
12 ก.ค. 65  9/65 : ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.พ. 65  4/65 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
22 พ.ย. 64  19/64 : ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
22 พ.ย. 64  18/64 : ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
บทความ

อ่านทั้งหมด
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
ลิงค์ Banner
Namsom Health Data Center
dhdc
ติดตามทารกแรกเกิด
คืนข้อมูล
dmht
family care
สำหรับเจ้าหน้าที่
r506
แผนไทย
copd
isancascap
oppp2010
จองรถ
จองห้องประชุม
แบบสอบถาม HA survey
ระบบ backoffice
เว็บหน่วยงาน
สสจ อุดร
สสอ น้ำโสม
สปสช เขต8

Copyright@2015 รพ.น้ำโสม
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.047 วินาที

ขึ้นด้านบน