เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp
ข่าวประชาสัมพันธ์
24 ม.ค. 66  8/66 : แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในสังกัดสำนักงานประทรวงสาธารณสุข
26 ธ.ค. 65  22/65 : นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกํานัลจากการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลน้ำโสม
29 พ.ย. 65  21/65 : แผนปฏิบัติราชการ ปี 2566
18 พ.ย. 65  20/65 : แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 2566
15 พ.ย. 65  19/65 : แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำโสม
15 พ.ย. 65  18/65 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลน้ำโสม
1 ก.ย. 65  13/65 : สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว”
14 ก.พ. 65  5/65 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
13 ม.ค. 65  1/65 : การเตรียมการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 HI,CI
17 ธ.ค. 64  26/64 : แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ 2565
22 พ.ค. 66  22/66 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ 2 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) พนักงานทั่วไป (ยามรักษาการณ์)
9 พ.ค. 66  21/66 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ / รปภ.
20 เม.ย. 66  20/66 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
28 ก.พ. 66  19/66 : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
24 ก.พ. 66  18/66 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
24 ก.พ. 66  17/66 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างบชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
17 ก.พ. 66  16/66 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
3 ก.พ. 66  13/66 : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 2 อัตรา
27 ม.ค. 66  11/66 : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
13 ม.ค. 66  7/66 : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
10 ก.พ. 66  15/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.พ. 66  14/66 : ประกวดราคาซื้อ ซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลบด้วยซิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2 ก.พ. 66  12/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื่อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
25 ม.ค. 66  10/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 66  9/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
12 ม.ค. 66  6/66 : ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนึ่ง ทรงกระบอกชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 66  5/66 : ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้ืนที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 66  4/66 : ประกาศประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
27 ก.ค. 65  10/65 : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
12 ก.ค. 65  9/65 : ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
Download  ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสายงานลูกจ้างประจำและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
Download  มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Download  แจ้งระเบียบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ.2565
Download  ระเบียบการใช้ตราสัญลักษณ์เนื่องในงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 130 ปี
Download  มาตรการสำคัญเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต
Download  แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Download  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรและระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ
Download  ระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
ลิงค์ Banner
Namsom Health Data Center
dhdc
ติดตามทารกแรกเกิด
คืนข้อมูล
dmht
family care
สำหรับเจ้าหน้าที่
r506
แผนไทย
copd
isancascap
oppp2010
จองรถ
จองห้องประชุม
แบบสอบถาม HA survey
ระบบ backoffice
เว็บหน่วยงาน
สสจ อุดร
สสอ น้ำโสม
สปสช เขต8

Copyright@2015 รพ.น้ำโสม
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.016 วินาที

ขึ้นด้านบน