เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp
ข่าวประชาสัมพันธ์
8 ต.ค. 64  11/64 : การสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
24 มี.ค. 64  2/64 : แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ 2564
4 พ.ย. 63  9/63 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
24 มิ.ย. 63  6/63 : ขายทอดตลาดพัสดุ
28 เม.ย. 63  5/63 : ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 ม.ค. 63  1/63 : รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.น้ำโสม ปีงบประมาณ 2563
9 ธ.ค. 62  25/62 : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 ธ.ค. 62  24/62 : แบบรายงานข้อมูลแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ 2563
31 ต.ค. 62  23/62 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6 ส.ค. 62  20/62 : ขายทอดตลาดพัสดุ
20 ต.ค. 64  13/64 : (ขยายเวลา)รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)
14 ต.ค. 64  12/64 : รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)
28 มิ.ย. 64  10/64 : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
25 มิ.ย. 64  9/64 : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
23 มิ.ย. 64  8/64 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
21 มิ.ย. 64  7/64 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
1 มิ.ย. 64  6/64 : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินบำรุงโรงพยาบาลน้ำโสม ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
27 พ.ค. 64  5/64 : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินบำรุงโรงพยาบาลน้ำโสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
21 เม.ย. 64  4/64 : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายวัน)
25 มี.ค. 64  3/64 : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
25 ธ.ค. 63  17/63 : ประกาศ ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชัพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ธ.ค. 63  16/63 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 2 คัน
3 ธ.ค. 63  12/63 : ประกาศ ประกวดราคาซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 2 คัน
3 ธ.ค. 63  11/63 : ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 7 เครื่อง
31 มี.ค. 63  4/63 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มี.ค. 63  3/63 : ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัติโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตและระดับออกสิเจนในเลือดแดง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ม.ค. 63  2/63 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหีิอผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ไตรมาสที่ 1
24 ธ.ค. 62  27/62 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ธ.ค. 62  26/62 : โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร
19 มี.ค. 62  16/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
บทความ

อ่านทั้งหมด
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
ลิงค์ Banner
dhdc
ติดตามทารกแรกเกิด
คืนข้อมูล
dmht
family care
สำหรับเจ้าหน้าที่
r506
แผนไทย
copd
isancascap
oppp2010
จองรถ
จองห้องประชุม
แบบสอบถาม HA survey
ระบบ backoffice
เว็บหน่วยงาน
สสจ อุดร
สสอ น้ำโสม
สปสช เขต8

Copyright@2015 รพ.น้ำโสม
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.012 วินาที

ขึ้นด้านบน