เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp
เกี่ยวกับเรา กลับหน้าแรก ..
โรงพยาบาลน้ำโสม (รพ.น้ำโสม)
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนอุดรธานีมีสุขภาพดี
พันธกิจ
1.จัดบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ มีคุณภาพ และครอบคลุมแบบไร้รอยต่อ
2.บริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล
ประวัติความเป็นมา
โรงพยาบาลน้ำโสม เป็นโรงพยาบาลชุมชนหนึ่งที่จัดอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารอันดับ 1 ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงเมื่อปีพ.ศ.2523 และได้เปิดบริการประชาชนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2524 ต่อมาปีพ.ศ.2528 เริ่มมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมากขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มศักยภาพในการผ่าตัด จึงมีประชาชนที่มีจิตศรัทธาช่วยต่อเติมขยายห้องผู้ป่วยใน สามารถรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ 25 เตียง ต่อมาปี พ.ศ.2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาล ยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และในปีพ.ศ 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลการติดต่อ
รพ.น้ำโสม 6 หมู่ 1 ถ.พยุงศักดิ์พัฒนา
ติดต่อ : 042287260, 042287484
namsomhospital@gmail.com
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างรพ.น้ำโสม
ทำเนียบผู้บริหาร
นายแพทย์กังวาล วงศ์รัศมีเดือน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
1 ม.ค. 26 ถึง 30 ก.ย. 62
นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
1 ต.ค. 62 ถึง ปัจจุบัน

Copyright@2015 รพ.น้ำโสม
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.005 วินาที

ขึ้นด้านบน