เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp
ผู้บริหาร กลับหน้าแรก ..
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม

นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่งทางวิชาการ : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผลงาน
ติดต่อ
โทรศัพท์ 08-9713-9965
ทำเนียบผู้บริหาร
นายแพทย์กังวาล วงศ์รัศมีเดือน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
1 ม.ค. 26 ถึง 30 ก.ย. 62
นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
1 ต.ค. 62 ถึง ปัจจุบัน
ขึ้นด้านบน