เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

16/61 : ดัชนีความโปร่งใส 1 EB3 การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
21 ธันวาคม 2561 16:18   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 695   มีการแก้ไข  

ดัชนีความโปร่งใส 1 EB3 การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-gp) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขึ้นด้านบน