เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

3/65 : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
3 กุมภาพันธ์ 2565 10:06   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 333   มีการแก้ไข  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขึ้นด้านบน