เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

แก้ไขข่าวเลขที่ : 3/65

แก้ครั้งที่ : 1 | ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่ง พนีกงานทั่วไป
3 กุมภาพันธ์ 2565 10:07   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่ง พนีกงานทั่วไป
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แก้ครั้งที่ : 2 | ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
24 กรกฏาคม 2567 08:15   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ขึ้นด้านบน