เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

22/65 : นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกํานัลจากการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลน้ำโสม
26 ธันวาคม 2565 09:17   ประกาศทั่วไป   ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    อ่าน 198   มีการแก้ไข  


ขึ้นด้านบน