เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

แก้ไขข่าวเลขที่ : 22/65

แก้ครั้งที่ : 1 | นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกํานัลจากการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลน้ำโสม
26 ธันวาคม 2565 09:19   ประกาศทั่วไป   ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

แก้ครั้งที่ : 2 | นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกํานัลจากการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลน้ำโสม
10 ธันวาคม 2566 10:36   ประกาศทั่วไป   ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ขึ้นด้านบน