เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขึ้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
  21 มีนาคม 2562 00:16    ITA    ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    อ่าน 390  


ขั้นตอนผู้ป่วยมารับบริการโรงพยาบาลน้ำโสม

พรบ_อำนวยความสะดวก

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยควา.pdf

ขึ้นด้านบน