เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

แก้ไขข่าวเลขที่ : 3/64

แก้ครั้งที่ : 1 | ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
25 มีนาคม 2564 13:44   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แก้ครั้งที่ : 2 | ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
2 ธันวาคม 2565 09:39   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ขึ้นด้านบน