เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

แก้ไขข่าวเลขที่ : 9/62

แก้ครั้งที่ : 1 | ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
1 มีนาคม 2562 16:57   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แก้ครั้งที่ : 2 | ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
1 มีนาคม 2562 16:57   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แก้ครั้งที่ : 3 | ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
1 มีนาคม 2562 16:57   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แก้ครั้งที่ : 4 | ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
1 มีนาคม 2562 16:57   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แก้ครั้งที่ : 5 | ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
1 มีนาคม 2562 16:57   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แก้ครั้งที่ : 6 | ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
26 กุมภาพันธ์ 2563 04:37   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ขึ้นด้านบน