เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

21/62 : รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)
6 สิงหาคม 2562 15:20   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 465   มีการแก้ไข  

รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
รับสมัคร พยบ1.jpg

รับสมัคร พยบ2.jpg

ขึ้นด้านบน