เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

6/66 : ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนึ่ง ทรงกระบอกชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มกราคม 2566 09:52   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 189  

ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนึ่ง ทรงกระบอกชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขึ้นด้านบน