เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

14/64 : รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ
3 พฤศจิกายน 2564 17:16   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 301  

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ
1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
3. พนักงานทั่วไป 3 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขึ้นด้านบน