เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

5/66 : ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้ืนที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มกราคม 2566 15:31   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 69  

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้ืนที่ภายในโรงพยาบาลน้ำโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขึ้นด้านบน