เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

แก้ไขข่าวเลขที่ : 19/62

แก้ครั้งที่ : 1 | ขายทอดตลาดพัสดุ
9 กรกฏาคม 2562 10:13   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ด้วย โรงพยาบาลน้ำโสม มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 62 รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แก้ครั้งที่ : 2 | ขายทอดตลาดพัสดุ
3 มีนาคม 2564 18:43   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ด้วย โรงพยาบาลน้ำโสม มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 62 รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ขึ้นด้านบน