เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

แก้ไขข่าวเลขที่ : 21/64

แก้ครั้งที่ : 1 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
23 พฤศจิกายน 2564 18:06   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แก้ครั้งที่ : 2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานบริการ
23 พฤศจิกายน 2564 18:06   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แก้ครั้งที่ : 3 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานบริการ
26 มิถุนายน 2565 17:46   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานบริการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ขึ้นด้านบน