เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

5/63 : ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 เมษายน 2563 09:12   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 32  

ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขึ้นด้านบน