เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

26/62 : โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร
11 ธันวาคม 2562 22:56   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 243  

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขึ้นด้านบน