เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

11/63 : ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 7 เครื่อง
3 ธันวาคม 2563 16:00   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 245   มีการแก้ไข  

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 7 เครื่องขึ้นด้านบน