เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

21/64 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานบริการ
23 พฤศจิกายน 2564 18:01   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 181   มีการแก้ไข  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานบริการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขึ้นด้านบน