เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

9/62 : ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
1 มีนาคม 2562 16:48   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 303   มีการแก้ไข  

ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบขึ้นด้านบน