เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

22/64 : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานบริการ
29 พฤศจิกายน 2564 15:55   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 219  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขึ้นด้านบน