เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

1/64 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินนอกงบประมาณ
12 มีนาคม 2564 15:46   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 215   มีการแก้ไข  

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินนอกงบประมาณ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขึ้นด้านบน