เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

2/63 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหีิอผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ไตรมาสที่ 1
27 มกราคม 2563 10:09   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 52  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหีิอผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขึ้นด้านบน