เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

ITA ปี 2562
  3 มีนาคม 2563 15:52    ITA    ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    อ่าน 61  


EB 1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


EB 2 มาตราในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน