เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  29 สิงหาคม 2562 14:11    ITA    ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    อ่าน 187  


หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานต.pdf

หน่วยงานมีการกำกับติดตามแผนป้องกัน

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน